Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh khối A1

Tuyển sinh năm 2012, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển 2.100 chỉ tiêu trình độ đại học và 850 chỉ tiêu trình độ cao đẳng. Học viện tuyển sinh khối A1 vào tất cả các ngành.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là đơn vị nghiên cứu, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực có chất lượng và uy tín; là một trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hiện đại về công nghệ thông tin và truyền thông.

80-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-tuyen-sinh-khoi-a1
Thông tin chung: Vùng tuyển sinh: Học viện tuyển sinh trên phạm vi cả nước; Khối thi: A, A1 và D1

Cụ thể, Học viện tổ chức thi khối A và A1 cho tất cả các ngành. Ngày thi và môn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện không tổ chức thi khối D1. Thí sinh thi khối D1 vào Học viện sẽ đăng ký dự thi nhờ tại các trường có tổ chức thi khối D1 trong cả nước theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Hệ Cao đẳng: Học viện không tổ chức thi riêng mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học khối A, A1 và D1 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thí sinh.

theo dantri