Đồng Tháp: 30% công chức có mặt chỉ để lãnh lương

Ngày 7-5, hơn 400 sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp đã tham dự buổi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan cùng nhiều lãnh đạo sở, ngành của tỉnh.

Nhiều sinh viên đã “chất vấn” những vấn đề nóng tồn tại nhiều năm qua như: trong khi các sở, ngành, địa phương luôn kêu thiếu nhân lực, nhưng thực tế sinh viên tốt nghiệp ra trường rất khó xin việc tại tỉnh.

hac1419661273

Nhiều sinh viên ra trường phải làm những việc trái với ngành nghề đào tạo, nguyên nhân là có nhiều cán bộ, công chức năng lực, trình độ hạn chế đã “giành” suất biên chế tại cơ quan đó rồi.

Ông Lê Minh Hoan thừa nhận thực trạng mà sinh viên nêu ra. Ông nêu dẫn chứng: hiện có 30% cán bộ, công chức làm việc tốt, 30% làm việc cầm chừng và 30% có mặt chỉ để lãnh lương, nếu không có họ cũng không ảnh hưởng gì tới công việc cơ quan đó.

Tới đây tỉnh Đồng Tháp sẽ điều chỉnh lại công tác tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực.

Tuy nhiên ông Hoan cũng yêu cầu sinh viên cần thay đổi suy nghĩ “hễ tốt nghiệp ĐH là phải làm việc ở các cơ quan Nhà nước”. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tình hình hiện nay. Nơi thu hút nguồn nhân lực lớn nhất là các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác.

theo tuoitre