Rút ngắn khoảng cách chất lượng để hạn chế chạy trường

Bộ GD-ĐT vừa có đề nghị UBND các tỉnh, thành phối hợp chặt chẽ với các sở GD-ĐT chủ động có những biện pháp kiên quyết nhằm ngăn ngừa tiêu cực xảy ra như quá tải cục bộ, chạy trường, chạy lớp…

71-106

Ông Vũ Đình Chuẩn, vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học Bộ GD-ĐT, cho biết: Tình trạng quá tải cục bộ, tình trạng chạy trường, chạy lớp diễn ra ở các thành phố lớn xuất phát từ thực tế chất lượng giáo dục giữa các trường trên cùng một địa bàn, đặc biệt là giữa trường công và tư, còn có khoảng cách xa…

Bởi vậy, Bộ GD-ĐT đang chỉ đạo hàng loạt giải pháp như phân bố mạng lưới trường lớp hợp lý, nâng chất lượng giáo dục để xóa dần khoảng cách giữa các trường trong cùng cấp học, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho cha mẹ học sinh.

theo tuoitre