Tag: sai lầm khi thuê mặt bằng

Sai lầm nhiều người mắc phải khi thuê mặt bằng kinh doanh

Vị trí mặt bằng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong kinh doanh, quyết định đến việc kinh doanh cũng như sự phát triển lâu dài. Có rất nhiều trường hợp chỉ vì khâu thuê mặt bằng sai lầm dẫn đến việc kinh doanh thua lỗi nặng. Bài viết này sẽ phân tích những