Cao đẳng Cộng đồng bang Washington, Mỹ

Nằm rải rác trên khắp tiểu bang, 34 trường Cao đẳng Cộng đồng của Washington tạo thành một cộng đồng học thuật thu hút sinh viên quốc tế.
Tiểu bang Washington của Mỹ nổi tiếng với nhiều thắng cảnh thiên nhiên, là nền tảng cho một nền giáo dục không chỉ mang tính học thuật mà còn rất nhân văn. Thủ phủ Olympia với lịch sử lâu đời là nơi có nhiều công viên quốc gia cũng như là công trình nghệ thuật nổi tiếng. Seattle, thành phố lớn nhất tiểu bang, cũng đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của khu vực.

Chương trình đào tạo:Không chỉ bởi chính sách cởi mở, hỗ trợ tích cực Cao đẳng Cộng đồng của Washington có chương trình học thuật phù hợp và bám sát nhu cầu thực tế.

Cao đẳng Cộng đồng bang Washington, Mỹ

Chương trình 2+2: Sau 2 năm học đại cương ở cao đẳng cộng đồng, sinh viên chuyển tiếp lên 2 năm học chuyên ngành ở bất cứ một trường đại học nào tại Mỹ. Bằng cử nhân cũng như chất lượng giáo dục của sinh viên học từ chương trình 2+2 và sinh viên học từ một trường đại học hệ 4 năm không khác nhau. Nhưng với chương trình 2+2 sinh viên có thể tiết kiệm được chi phí khóa học ít nhất 15.000 – 20.000 USD một năm. Hơn nữa, quy mô lớp học nhỏ và điều kiện đầu vào ít khắt khe sẽ tạo điều kiện học tập tốt hơn cho sinh viên Việt Nam.
Chương trình hoàn tất trung học ở trường cao đẳng (High School Plus): Chỉ sau thời gian 2 năm như bình thường, học sinh sẽ được học kết hợp các môn học để hoàn tất bậc phổ thông xen kẽ với các môn đại cương để hoàn tất 2 năm đầu cơ sở cho chương trình đại học. High School Plus là một mô hình giáo dục đặc biệt chỉ có ở các trường cao đẳng cộng đồng ở bang Washington.
Các trường Cao đẳng Cộng đồng ở bang Washington mà GSE-beo làm đại diện, xem tại đây.
GSE-beo hỗ trợ thực hiện từ A-Z các thủ tục hành chính trong quá trình xin học, xin visa. Công ty hỗ trợ xin học bổng đến mức tối đa có thể.

theo duhoc5chau