15 suất học bổng toàn phần ĐH và SĐH của Ấn Độ

– Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội vừa cho biết, trong năm 2012 sẽ cấp 15 suất học bổng ĐH và SĐH cho cán bộ, sinh viên Việt Nam. Trong đó 06 học bổng của Chương trình trao đổi văn hoá (CEP) và 09 học bổng của Chương trình văn hoá chung (GCSS).
Ứng viên được đăng ký dự tuyển học các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật và công nghệ… Phía Ấn Độ không nhận đào tạo các chuyên ngành liên quan đến Y và Nha khoa. Ứng viên không được thay đổi ngành học, lĩnh vực nghiên cứu, trường đào tạo đã đăng ký dự tuyển. Ứng viên đi học các chuyên ngành khoa học cần đến hóa chất để thực hiện thí nghiệm và các chi phí phát sinh thì phải tự thu xếp kinh phí liên quan.
Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên năm thứ nhất các trường đại học tại Việt Nam; Cán bộ biên chế, hợp đồng tại các cơ quan, doanh nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Lao động hợp đồng tại các cơ quan, doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Sinh viên mới tốt nghiệp trình độ đại học hoặc thạc sĩ năm 2011 chưa đi làm.
Đối với ứng viên được tiếp nhận theo chương trình CEP, Chính phủ Ấn Độ cấp học bổng, kinh phí đào tạo, vé máy bay một lượt đi và về. Đối với ứng viên được tiếp nhận theo chương trình GCSS, Chính phủ Ấn Độ cấp học bổng và kinh phí đào tạo.

15 suất học bổng toàn phần ĐH và SĐH của Ấn Độ
Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí, vé máy bay một lượt đi và về (chương trình GCSS) đối với ứng viên là đối tượng quy định.
Ứng viên là lao động hợp đồng tại các cơ quan, doanh nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước nếu trúng tuyển sẽ được hưởng các chế độ học bổng do Chính phủ Ấn Độ cấp. Các chi phí còn lại do cơ quan cử đi học và cá nhân tự đài thọ.

Ứng viên trúng tuyển phải cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước; nếu không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc không trở về nước phục vụ sẽ phải bồi hoàn chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước.
Điều kiện dự tuyển: Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài, cam kết trở về nước phục vụ tại cơ quan đã cử đi học hoặc làm việc theo yêu cầu của Nhà nước. Ứng viên phải sử dụng thành thạo tiếng Anh, có khả năng tiếp thu kiến thức bằng tiếng Anh. Tất cả các ứng viên được lựa chọn phải tham dự phỏng vấn và kiểm tra tiếng Anh do Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội thực hiện.
Dự tuyển học bổng đại học: Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT, học lực 3 năm THPT đạt loại trung bình khá trở lên (điểm trung bình 03 năm đạt 6,5 trở lên), đang là sinh viên năm thứ nhất các trường đại học Việt Nam.
Dự tuyển học bổng sau đại học: Cán bộ được cơ quan cử đi dự tuyển đã tốt nghiệp đại học/thạc sĩ loại trung bình khá trở lên (điểm trung bình từ 6,5 trở lên), ngành học đăng ký học tiếp trình độ cao hơn phù hợp với ngành đã tốt nghiệp; tuổi không quá 35 đối với người đăng ký học chương trình thạc sĩ, không quá 40 đối với người đăng ký học chương trình tiến sĩ, không quá 50 đối với thực tập sinh (tính đến 10/02/2012); Ứng viên tốt nghiệp trình độ đại học và thạc sĩ năm 2011 đạt loại khá trở lên và chưa có cơ quan công tác.

theo duhoc5chau