Khơi dậy khả năng sáng tạo

Thử thách chính là động lực khơi dậy khả năng sáng tạo, giúp chúng ta biết được bản thân có thể làm gì và có đủ tự tin.
Những con người sáng tạokhông để ý thức luôn mang tinh thần tiêu cực. Họ sẵn sàng đối mặt thử thách và học được kinh nghiệm từ trong thất bại.

Trong quá trình phát triển bản thân, để khơi dậy khả năng sáng tạo, chúng ta nên xem thử thách là cơ hội học hỏi, rèn luyện, không ngừng nâng cao năng lực thực tiễn và luôn duy trì tinh thần tích cực.

Nếu bạn suy nghĩ không mạnh mẽ khi đối diện với thử thách, bạn lo lắng, bồn chồn và sẽ tìm công việc thấp hơn so với trình độ kỹ năng bản thân. Thế nhưng, ngày nào đó bạn phát hiện trình độ bản thân cao hơn công việc từng làm, lúc ấy bạn sẽ só cảm giác đơn điệu, bất luận là công việc đơn giản hay phức tạp cũng làm bạn cảm thấy không thấy hài lòng. Bạn trở nên lề mề và không có động lực để khơi dậy khả năng sáng tạo trong bạn. (Hầu hết chúng ta thường đợi đến khi phải đối mặt với những khó khăn thì mới chịu thúc đẩy quá trình tư duy của mình).

Vì thế, muốn tìm thấy niềm hứng thú để khơi dậy khả năng sáng tạo ngay cả trong những việc tưởng chừng tẻ ngắt, bạn hãy “chuyên tâm chăm chú vào công việc đang làm”, bất kể là công việc gì và xem nó cũng như một thử thách cần phải vượt qua. Bạn hãy tập trung tâm trí vào hiện tại, tại mỗi thời điểm chỉ làm một công việc và dành riêng cho công việc duy nhất ấy đầy đủ sự chú ý của mình. Chú tâm đến công việc đang làm, bạn sẽ được làm, được học với niềm say mê, hứng thú và hẳn nhiên là sáng tạo, hiệu quả hơn nhiều.

Khơi dậy khả năng sáng tạoTập trung tâm trí vào hiện tại, dõi theo thế giới nội tâm sống động của mình để hiểu và thấu cảm, để sống với cái tôi của mình một cách trọn vẹn nhất.

Mọi việc chúng ta làm đều có thể khơi dậy khả năng sáng tạo. Nó xuất phát từ trong sự chú ý và tư tưởng của chính bạn. Học cách chú tâm, hướng tâm trí mình vào hiện tại, bạn sẽ tập trung hơn, sáng suốt hơn và sẵn sàng cho những thử thách. Chắc chắn rằng, tính sáng tạo của bạn cũng tăng thêm.

theo hieuhoc